Firma SOFTECH jest pionierem oraz liderem oprogramowania dla lokalów gastronomicznych oraz pensjonatów. Jest także dystrybutorem specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz systemów przywoławczych dla gastronomi.
logo-szef

Program do zarządzania lokalem gastronomicznym

 • Zarządzanie magazynami: wystawianie dokumentów, rozliczenia zużycia surowców poprzez receptury
 • Rozliczenia i rabaty
 • Duża gama analiz
 • Planowanie imprez
 • Współprca z systemami księgowymi
 • współpraca z POSami oraz kasami fiskalnymi
 • obsługa gastronomi zamkniętej
 • możliwość wykorzystania w sieci restauracyjnej
logo-pos

Program do obsługi sprzedaży w lokalach gastronomicznych przy użyciu terminali dotykowych

 • graficzna prezentacja lokalu
 • menu na graficznych klawiszach bonowania
 • zakładanie nowych rachunków na stoły, osoby lub grupy, zmiana obsługi stołu, łączenie lub rozdzielanie rachunków
 • obsługa sprzedaży "na wynos" z dostawą lub bez
 • rabaty i obsługa kart klientów
 • wydruki na drukarkach kuchennych
 • 4 poziomy cen, happy hours, ceny zależne od dnia i czasu bonowania
 • współprac z wagami
 • wersja na bonownik kelnerskie(Palmtopy)
 • współpraca z systemami przywoławczymi oraz monitorami kuchennymi
 • Liczne raporty
 • współpraca z dozownikami automatycznymi
 • zamawianie pizzy dzielonej na różne rodzaje z zamianą składników
 • współpraca z systemami hotelowymi
chart

Uniwersalny modułowy system zarządzania Pensjonatem-Hotelem

 • Obsługa recepcji ( księga rezerwacji, meldunków, faktury i paragony zaliczkowe, rozliczenia pobytów)
 • graficzna reprezentacja obłożenia obiektu
 • planowanie żywienia, sprzątania
 • współpraca z zamkami hotelowymi
 • naliczanie obciążeń gastronomicznych z gastro POS
 • rezerwacje grupowe i indywidualne
 • zarządzanie zasobami (sale konferencyjne, urządzenia sportowe, gabinety odnowy, etc)

Zapraszamy na stronę producenta www.gastro.pl
Zapraszamy na naszą stronę poświęconą branży Hotelarsko-Gastronomicznej