Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Wdrożenia

Każdy klient ma indywidualne potrzeby, dlatego też każde wdrożenie traktujemy indywidualnie.

integracja1

Każdy klient ma indywidualne potrzeby, nie ma dwóch takich samych wdrożeń. Wykorzystując nasze "know-how", doświadczenia, umiejętności i wiedzę każde wdrożenie traktujemy indywidualnie.

Na państwa zamówienie jesteśmy w stanie wykonać uzupełnienia fukcjonalności do wdrażanych przez nas produktów COMARCH OPTIMA, COMARCH XL, ENOVA i innych takie jak:

 • wydruki (Crystal Reports i inne )  i analizy 
 • funkcje dodatkowe dla Optimy
 • mała i duża Hydra dla XL
 • zewnętrzne aplikacje wykorzystujące API XL , pracujące na obiektach Optima czy ENOVA
 • workery, taski dla ENOVA
 • integracje systemów
 • aplikacje mobilne natywne dla Android oraz hybrydowe ( jedna aplikacja dla wszystkcih systemów mobilnych)
 • aplikacje windows ( c#) 
 • aplikacje webowe ( technologie: html + css +javascript, php+ mysql,  node.js + mongodb , jquery, angularjs, asp.net )
 • rozszerzenia, moduły, pluginy, komponenty  joomla, wordpress
 • i wiele innych :)

 Poniżej prezentujemy portfolio naszych rozwiązań.

Na specjalne potrzeby oraz zamówienie producenta z branży blacharskiej dostosowaliśmy system COMARCH CDN XL do bardzo specyficznych potrzeb i wymagań tej branży. Dzięki temu wdrożeniu dobrze poznaliśmy branże tworząc swój własny moduł produkcyjny.

Poniżel lista niektórych wyprodukowanych i wdrożonych rozwiązań.

Zamówienia Dachu

 • Prosty interfejs wprowadzania wymiarów  dachów oraz parapetów
 • Dla osób uprawnionych kontrola rentowność(marży) zamówienia
 • Mechanizm oceny zdolności produkcyjnych dla składanych zamówień – podgląd stanu magazynowego surowców oraz prognoza stanu z uwzględnieniem złożonych zamówień
 • Bezpośredni podgląd parametrów wyrobu i krążka
 • Mechanizmy rabatowania zamówienia
 • Kilka dachów na jendym zamówieniu
 • Prosta zmiana centrum
 • Podgląd historii cen z uwzględnieniem towarów/wyrobów podobnych
 • Śledzenie histori pracy z dokumentem krok po kroku( log operacji)
 • Wysyłka zamówień do Centrali( inteligente generowanie zamówień wewnętrznych)
 • Łatwe dodawanie pozostałych(nie wymiarowych) elementów zamówenia
 • Proste generowanie faktur zaliczkowych
 • Praca w trybie XL Login( pobieranie licencji) XL Light ( bez pobierania licencji) i off-line( bez połączenia z serwerem)
 • Inteligentne szybkie listy wyszukiwania kontrahentów, towarów i wyrobów
 • Ustawienie transakcji pozakrajowych  oraz w walucie
 • Dostęp do modułu Pulpit Logistyka w zakresie sprzedaży( możliwość analizy własnych zamówień wystawiania faktur, paragonów)
 • Zaimplementowany tryb oszczędny
 • Zapis do schowka(plik xml) oraz  do bazy systemu CDN XL
 • Autozapis zamówień podczas pracy na wypadek awarii
 • Tryb oszczędzania licencji z zaimplementowanym loginem stowarzyszonym
 • Możliwość wystawiania dokumentów handlowych XL(faktury,paragony,etc)

Pulpit Logistyka - Rozliczanie produkcji

 • Zarządzanie spływającymi zamówieniami
 • Obsługa kodów kreskowych 
 • Zaawansowane możliwości filtrowania i sumowania listy
 • Eksport do MS Execel, łatwe i elastyczne dostosowanie widoku
 • Synteza całości obiegu dokumentów w jednym miejscu – interaktywna lista
 • Zarządzanie transportami poprzez paczkowanie metodą „prznieś-upuść”
 • Wizualizacja tonażu transportów
 • Seryjne wystawianie dokumentów FS,FSE( z uwzględniem warunków handlowych, waluty oraz faktur zaliczkowych), MMW, PA. Z uwzględnieniem dostaw oraz analizą histori dostaw brakujących. Możliwość zamiany towaru(płaska/obróbki) podczas generowania dokumentów
 • Rozliczanie produkcji(PW/RW) w dwóch wariantach(krąg domyślny / krąg wskazany poprzez numer ) z uwzględnieniem foli oraz powłoki filcującej
 • Wariantowe widoki(aktualne/archiwalne)
 • Ewidencja Kręgów wraz z historią oraz wyliczeniem wydajności
 • Własny obieg(ewidencja)  dokumentów dla palet i kołków 
 • Przejrzysty podgląd dokumentów powiązanych
 • Dostęp do wymiarów zamóweinia
 • Obsługa trybu oszczędnego licencji

Bardzo Prosta aplikacja ( windows)  do rejestracji czasu pracy.

Jako rejestrator służy nam komputer (może być słabszy) z czytnikiem kart magnetycznych, klawiaturą numeryczną, lub czytnikiem kodów kreskowych. Jeśli jest monitor to informacja o prawidłowym odbiciu będzie pojawiać się na ekranie, dodatkowo podczas odbicia wyzwalany jest komunikat głosowy inny na wejście inny na wyjście. 

Nalepszym rozwiązaniem jest dedykowanie komputera jako rejestratora jednak aplikacja może działać w tle.  Rejestrowana jest godzina wejścia i wyjścia oraz o ile zamontowaliśmy kamere internetową ( na USB) zapisywana jest także fotografią osoby, która się odbija. ( eliminuje to oszustwa i pomaga w sytuacjach nieprawidłowego odbicia).

Każdemu pracownikowi możemy przypisać stanowisko oraz stawkę za godzinę.

Raportowanie i rozliczanie pracowników dobywa się poprzez aplikację przeglądarkową, Dzięki temu szef ma z każdego miejsca w firmię i nie tylko podgląd do listy przebywających w pracy pracowników oraz wynikających z pracy zoobowiązań. 

Program umożliwia także rozliczanie zadatków wypłacanym pracownikom. Idealne proste rozwiązanie do restauracji, hoteli i sklepów.

Comarch Optima jest bardzo dobrym i tanim system do zarządzania małą i średnią Firmą. Czasem jednak okazuje się, że czegoś brakuje. Czasem może to być prosta sprawa, mała funkcjonalność jednak niezwykle istotna dla funkcjonowania Firmy. Takie jest nasze doświadczenie, że często dzięki niewielkim dodatkom funkcjonalnym Optima może służyć lepiej i efektywniej konkretnym potrzebom Firmy. 

Poniżej prezentujemy listę niektórych rozszerzeń autorskich, które zaimplementowaliśmy na życzenie naszych klientów. Być moźe szukacie Państwo podobnych dodatków lub ich modyfikacji. 

Poniższe dodatki w większości korzystają z logiki biznesowej Optimy ( pobierają licencję) i działają jako samodzielna aplikacja bądż jako funkcje dodatkowe dostępny z poziomu optimy ( ikona trybików ), w tym wariancie mogą być uruchamiane kontekstowo. 

Obszar Handel

Eksport Towarów na wagi Dibal serii K

W oparciu o edytowalne query sql generuje plik sterujący wagami Dibal i uruchamia eksport na dowolną ilość wag etykietujących.  Rozwiązanie nie wymaga licencji Optimy.

Eksport Dokumentów z Optimy do PC-Market

Generowanie plików w formacie PCMarket z dowolego dokumentu w Optimie.

Brakujące Przekształcenia Dokumentów, operacje seryjne.

np z RO-> MMW czy z RO->PW, etc agregujące lub 1:1, i wiele innych

Import dokumentów handlowych z różnych źródeł

umożliwiający uruchomienie pewnych algorytmów które odpowiednio modyfikują dane ( np zmieniają cenę o procent) , czy automatycznie zakłądające kartoteki towarowe w Optimię. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość importu dokumentów z prawie każdego z systemów informatycznych w twoijej firmię. Czy też od każdego dostawcy który może wysyłać faktury w plikach posiadających określoną strukturę. Rozwiązanie użyteczne w wielofirmowości wtedy wymiana następuje bez konieczności przesyłania plików.

 • plików EDI - elektronicznych dokumentów - dowolnych plików o określonej strukturze : txt , xml, ECOD, PCMarket etc
 • z kolektorów danych , także eksport w wybranej formie bazy towartowej na kolektor
 • z innych baz danych Optimowych i dowolnych( odległych czy lokalnych ) MS SQL ( możliwość także z innych SQL, noSQL,  czy np. dBase dbf, mysql, mongoDb, SqlLite, InterBase, etc ), 
 • możliwość importu z usług sieciowych (webServices) np zamówień ze sklepów internetowych. 
 • Import Plików z katalogu na dysku bądź katalogu FTP

Zamówienie na korekty

W sytuacji odwóconego obiegu dokumentów w firmach od siebie zależnych występuje potrzeba skorygowania ( zwrotu) towarów. Zbieramy zamówienia na korekty następnie w sposób zaagregowany przenoszone jest do bazy firmy sprzedającej ( produkującej) tak by potem w oparciu o ten dokument skorygować odpowiednie faktury sprzedaży. 

Proste Systemy Lojalnościowe 

Możliwość zbierania punktów na kartotece kontrahentów, ściąganie punktów poprzez wydawanie "podarunków" lub rabatowanie o odpowiednie kwoty dokumentów rozchodowych

Wydruki na drukarce Zebra

w standarcie EPL

Raporty, wydruki

Wykonaliśmy szerg modyfikacji stadardowych raportów w Crystal Reports, tekstowych czy GenRapowych. Także zestawień generowanych do EXCEL. W tym wydruki rozliczające prowizje dla PH, i inne. 

Migrator danych opartych o SQL

w oparciu o odpowiednie zapytania SQL możliwość zaimportowania kartotek towarów, grup towarowych, stanów czy kontrahentów. Rozwiązanie szczególnie użyteczne w sytuacji gdzie trzeba bardzo płynnie przenieść dane między starym systemem a nowym, gdy przesiadka musi trwać bardzo krótko. Wtedy przygotowujemy sobie wcześniej zapytania testujemy na bazie testowej a tuż przed uruchomieniem firmy na systemie Optima uruchamiamy przygotowane przez nas procedury importu.

Dynamiczna tabela Planów

W oparciu o określoną definicję dokumentów np odpowiednia definicja dokumentów Rezerwacji. 

Serwis Kas Fiskalnych

Adaptacja Optimy do potrzeb serwisu kas Fiskalnych

Obszar Księgowy

Import Rejestrów VAT z tabeli SQL

Import Rejestrów VAT z tabeli SQL z odległych lub lokalnych baz MS SQL ( możliwa też inplementacja innych technologii ) rozwiązanie integrujące dowolne systemy sprzedaży z Comarch Optima. Rozwiązanie przygotowane dla systemu TP Media.

Import Rejestrów z plików dbf

Import z Systemu 

Import Dekretów oraz import i eksport rozrachunków poprzez tabele SQL

Zarówno dla baz lokalnych jak i zdalnych automatyzujący wymianę księgowanie cross systemowe. Rozwiązanie przygotowane dla systemu TP Media.

 Możliwoś

Zestawienie 4ki z 5tkami

Konfigurowalne porównanie zapisów na kontakch grupy 5 z kontami grupy 4. Eksportowane do Excela lub jako wydruk w Crystal Reports

 

Możemy więcej

Wszystkie rozwiązania związane z importem ( dokumentów handlowych, rejestrów Vat czy dekretów księgowych),ze źródeł zewnętrznych jesteśmy w stanie wykonać na państwa zamówienie z przeróżnych źródeł. Takich jak bazy danych (ms sql, mySQL, InterBase, mongoDb, dBase, etc ) różnych formatów plików posiadających strukturę (EDI, tekstowych , excelowych  ) także z usług webowych (webservice ) np import zamówień ze sklepów internetowych( o ile te posiadają API)  czy też import bazy towarowej ze sklepu internetowego do Optimy. Czyli bardzo różna i integracja jest w naszym zasiegu prosimy o kontakt jeśli zastanawiacie się Państwo czy jesteśmy w stanie wam pomóc. 

Zdalny serwis

Masz problem? Nie musimy do Ciebie przyjeżdżać! Sprawę możemy załatwić zdalnie, tak będzie szybciej i taniej.

Zadzwoń 18 26-48-449 lub 18 266-69-61 i poproś o pomoc.

Bezpieczne Dane

 • bazy danych
 • dokumenty
 • fotografie

Wypróbuj za darmo!

Więcej niż standard

Potrzebujesz rozwiązania specjalnie dla Ciebie

 • Funkcjonalności
 • Wydruków
 • Analiz
 • ...

Dowiedz się więcej